PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

Sektor energii elektrycznej obejmuje pięć rodzajów działalności:

  1. wytwarzanie energii elektrycznej,
  2. przesyłanie energii elektrycznej,
  3. obrót energią elektryczną,
  4. dystrybucję energii elektrycznej,
  5. sprzedaż detaliczną energii elektrycznej.

DGM Energia została powołana do działalności biznesowej w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną na rynku krajowym.