KONCESJA NA OBRÓT ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

DGM Energia Sp. z o.o. posiada aktywną koncesję na obrót energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, dzięki której może prowadzić działalność polegającą na sprzedaży energii elektrycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Numer koncesji OEE/809/24006/W/DRE/2014/ŁG.
Koncesja uprawnia DGM Energia do prowadzenia działalności polegającej na obrocie hurtowym oraz sprzedaży detalicznej energii elektrycznej w okresie od 1 grudnia 2014 r. do 31 grudnia 2030 r. Po upływnie tego okresu spółka może wystąpić o przedłużenie koncesji na kolejny okres.